Onderwijspijlers

 

Gratis Proefcursus Online Ontwikkelen Onderwijsarrangementen

 

In 5 stappen naar het ontwikkelen van een onderwijsarrangement voor

passend onderwijs

 

In 5 stappen naar het ontwikkelen van een onderwijsarrangement

Hiermee geef je je op voor de Gratis Proefcursus Online Ontwikkelen Onderwijsarrangementen.

De proefcursus gaat  op 22-11 online. Na inschrijving krijg je hierover meer informatie.

Na aanmelding kun je je op elk gewenst moment weer uitschrijven. 
In de privacyverklaring lees je meer over hoe je persoonsgegevens worden behandeld.


Al tijden worden er in het onderwijs manieren bedacht om kinderen zoveel mogelijk thuisnabij goed, afgestemd onderwijs te geven...

Meestal kan dat met de basisondersteuning die scholen voor primair en voortgezet onderwijs inzetten. Maar er zijn ook kinderen die meer nodig hebben en zijn aangewezen op extra ondersteuning. Steeds duidelijker wordt dat een deel van de oplossing ligt in onderwijsarrangementen. Met onderwijsarrangementen wordt het onderwijsaanbod namelijk op maat gemaakt. Op individueel niveau, of uitgebreider, in de vorm van een voorziening.


-> Wil jij weten hoe je dit goed aanpakt, zodat je een duurzaam arrangement van de grond krijgt?

-> Werk jij al met een of meer onderwijsarrangementen, maar denk je dat deze beter zouden kunnen lopen?


Als je beide vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord, lees dan verder, want deze training is voor jou als je intern begeleider, zorgcoördinator of een andere onderwijsprofessional bent die verantwoordelijk is voor passend onderwijs en als je:

 • Niet helemaal in beeld hebt waar je moet beginnen bij het ontwikkelen van je onderwijsarrangement(en).
 • Ondersteuning wilt bij het op poten zetten van een effectief en duurzaam onderwijsarrangement.
 • Een onderwijsarrangement wilt hebben dat geïntegreerd is in de zorgstructuur van je school.
 • Een onderwijsarrangement wilt hebben dat een kwaliteitsimpuls geeft aan de hele schoolorganisatie.
 • Praktische, beproefde achtergrondinformatie zoekt om je onderwijsarrangement goed onderbouwd neer te zetten.


Simone Sarphatie


Waarom een onderwijsarrangement soms wordt afgeblazen...

De ksf-training, is de eerste training die is gemaakt voor het ontwikkelen van onderwijsarrangementen en die helpt zicht te krijgt op de pijlers, het fundament van de extra ondersteuning...


Misschien ken jij er wel een, een onderwijsarrangement waar de onderwijsprofessionals in een schoolorganisatie hun ziel en zaligheid hebben gelegd. Mensen die vol vuur en enthousiasme zijn begonnen met een mooi project voor de leerlingen.

Maar na de pilotfase wordt toch besloten om te stoppen: het onderwijsarrangement is niet rendabel, er zijn niet genoeg leerlingen, de leerlingen profiteren onvoldoende van het arrangement, de transfer komt niet van de grond…

Zo jammer van alle inspanningen en het geld dat al werd geïnvesteerd.

Een gemiste kans voor leerlingen om thuisnabij passend onderwijs te krijgen. En ook een gemiste kans voor de ontwikkeling van expertise van de leraren, die alle leerlingen binnen de school zou verrijken. Het dekkend netwerk van onderwijs en zorg binnen de regio had hier ook van kunnen profiteren, maar de stekker wordt eruit getrokken. En er is nauwelijks literatuur of scholing voorhanden die heel specifiek op dit onderwerp inzoomt. Die de theorie verbindt met de praktijk van duurzame, effectieve onderwijsarrangementen.


Het kan ook anders…

Als je weet waarop je moet letten bij de inbedding van een onderwijsarrangement binnen de schoolorganisatie kan het namelijk wel lukken: een duurzaam, effectief vormgegeven, kwalitatief extra ondersteuningsaanbod. We gaan het hebben over kritische succesfactoren (ksf) van een onderwijsarrangement.


Voordat we de kwaliteit van een onderwijsarrangement onderbouwd kunnen aanpakken, is het nodig om te weten wat je precies onder handen neemt en waarom. Ik vroeg me af of deze bewustwording verkregen kon worden met een onlinetraining. En JA, het is mogelijk gebleken.


Een aanpak waarmee stap voor stap zicht wordt verkregen op alle pijlers en alle kritische succesfactoren van een onderwijsarrangement, zodat je bewust wordt van processen die onder de oppervlakte van de dagelijkse onderwijspraktijk spelen.

Net zoals bij een intensieve scholing, zal Simone je door de complexe materie heen loodsen met wekelijkse reflectieopdrachten die je meer en meer bewust maken van de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van onderwijsarrangementen.


En hoe meer bewust je van de kritische succesfactoren wordt, hoe meer je het gevoel krijgt zicht te hebben op jouw onderwijsarrangement.


De onlinetraining voor het ontwikkelen van onderwijsarrangementen is dus niet zomaar een training...

Het is een 7-weken durend programma met een intensief leereffect.


Want hoe gaat het meestal? Je schrijft je in op een cursus of training in de scholingskalender van jouw school, bestuur of samenwerkingsverband. Jij of je werkgever (meestal die laatste) investeert in een cursus en jij studeert in de uren die je ervoor krijgt of vrijmaakt. Voor sommige mensen betekent dat in de avonduren of zelfs in het weekend. Je zit alleen in je (werk/studeerkamer). En hoe vaak komt het niet voor dat er uiteindelijk niemand taalt naar wat jij allemaal hebt geleerd.

Met de onlinetraining voor het ontwikkelen van onderwijsarrangementen werkt het anders. Deze draait op een online platform, dus wat er gebeurt is dat je jouw werkboek met een coach deelt en contact legt met medecursisten. Allemaal onderwijsprofessionals die van onderwijsarrangementen een succes willen maken. Die de meerwaarde zien van een duurzaam ontwikkeld arrangement binnen hun schoolorganisatie.

Deze uitwisseling vergroot het leereffect.

Daarnaast is er vanaf les één ruimte voor reflectie en wordt er direct een verband gelegd tussen de theorie met jouw eigen onderwijspraktijk. Vanaf de eerste les pas je nieuwe inzichten direct toe bij jou op school.


Dit is het onderwerp van de onlinetraining voor het ontwikkelen van onderwijsarrangementen:

De pijlers van het onderwijsarrangement . Het fundament.

Onderwijsarrangementen zijn een middel om passend onderwijs te geven aan leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning.

De manier waarop dat gebeurt verschilt per schoolorganisatie en is afhankelijk van onderwijsvragen, uitgangspunten en (rand) voorwaarden. In deze training leer je de kritische succesfactoren kennen die de pijlers vormen van onderwijsarrangementen voor passend onderwijs, om vervolgens aan de slag te gaan met de extra ondersteuning in de eigen schoolorganisatie.


Hoe het werkt...

De ksf-training is een onlineprogramma dat gebruik maakt van de voordelen van online leren en werken:

 • in je eigen tempo (eigen leerstijl)
 • op je eigen plek (tijdwinst) en,
 • op het tijdstip (praktisch) dat jou het beste uitkomt.

De training staat online en je kunt na inschrijving voor de basis, top en excellente training direct beginnen.

Er zijn dit schooljaar nog twee instadata voor de ksf-training starten. Op 14 januari 2019 en op 1 april 2019.


Als je jouw perfecte startmoment hebt bepaald, schrijf je jezelf in.

 1. De eerstvolgende startdatum voor coaching en online bijeenkomsten is 14 januari 2019.
 2. Zeven weken achter elkaar ontvang je een module met drie videolessen die je stap voor stap meenemen in de verdieping in jouw onderwijsarrangement.
 3. Online leren, jij bepaalt zelf wanneer, waar, en hoe lang jij studeert, zodat jij zelf je agenda beheert.


Weet je genoeg en wil je nu al inschrijven scroll dan naar beneden of klik door naar het aanbod.


Over mij


Gestart als pionier in de voorbereidingsfase van passend onderwijs, was ik als casemanager betrokken bij de ontwikkeling en begeleiding van speciale groepen in reguliere scholen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met internaliserend gedrag ten gevolge van autisme spectrum stoornissen.

Daar ontdekte ik de kracht van onderwijsarrangementen voor de leerlingen, hun ouders, leraren en de scholen als lerende organisatie.

Als zelfstandige onderwijsprofessional ben ik deze kracht verder gaan onderzoeken en uitwerken. Vandaag heeft dat geleid tot een instrument waarmee onderwijsarrangementen in primair en voortgezet onderwijs gescand en gemonitord worden en de inbedding in de schoolorganisatie gerealiseerd wordt. Onderwijsarrangementen worden op die manier duurzaam en effectief opgezet en ontwikkeld in scholen in het primair en voortgezet onderwijs.


Wat de mensen erover zeggen...

Wat er aan de orde komt - de inhoud van de training

Erica Konijnenburg, Voorzitter Commissie Arrangeren | Coördinator SWV PO 2203, afd. Hoogeveen

"Deze training heeft ervoor gezorgd dat ik het arrangeren in een breder kader kan plaatsen. Vooral t.a.v. de tussenvoorzieningen heb ik geleerd wat de kritische succesfactoren zijn en nu dus achteraf heb ik ook de valkuilen gezien waar het bij ons mis is gegaan. Hopelijk kunnen wij deze valkuilen nog repareren met de ksf.

Door de ksf-training weet ik nu dat de 4 pijlers waarop een arrangement steunt weer vertakt zijn met succesfactoren. Als het ware het geraamte voor elke Passend Onderwijs situatie. Zowel op bestuurlijk- als op school- als op samenwerkingsverband niveau goed te gebruiken

Voor mijn onderwijsarrangement(en) betekent deze training voor de toekomst meer diepgang. Wanneer je langs deze ksf-lijn gaat arrangeren ben je navolgbaar en transparant.

Ik raad deze training aan omdat er nog zo weinig andere theorie- en praktijkvoorbeelden zijn m.b.t. het arrangeren. Het helpt je visie op Passend Onderwijs (arrangementen) te ontwikkelen

De opbrengst van het leren over de ksf voor een onderwijsarrangement is een houvast om een goede tussenvoorziening op te zetten. Ook om na te denken welke kant je met het Passend Onderwijs op wil. Draagvlak creëren bij je collega’s om zodoende maatwerk te maken voor leerlingen die dubbel bijzonder mooi zijn!"

 

Drs. Dafne de Boer-Broeders, NVO Orthopedagoog Generalist | NVO Supervisor | Postmaster-orthopedagoog

"Voor mij was dit een nieuwe manier van professionaliseren: haalbaar, zelfs in een overvolle agenda, inspirerend en op maat voor iedere onderwijsprofessional die een dirigerende rol heeft bij onderwijsarrangementen, doordat je op ieder eigen gewenst moment in de

online-training kan terugblikken en/of bruikbare informatie kan downloaden."

 

Drs. Femke de Brouwer, Interim Intern Begeleider

"Met veel interesse heb ik de online-training gevolgd. Ideaal dat hij online is, zo kun je zelf je tijd indelen. Tussendoor had ik met Simone afspraken staan om te reflecteren op het geleerde. Dit werkte goed als stok achter de deur, maar vooral ook om vragen snel beantwoord te krijgen. De inhoud van de training is zeer volledig en heeft me een heldere kijk gegeven op alle aspecten die een arrangement beïnvloeden. Je merkt dat Simone veel ervaring heeft; in deze training deelt ze haar opgedane kennis en gaat ze vanuit de praktijk in op je eigen vragen.

Al had ik al enige jaren ervaring met onderwijsarrangementen; hier bewust bij stilstaan heeft mij een spiegel voorgehouden en aandachtspunten herijkt. Ik sta nu zeker beter beslagen ten ijs in het werkveld van de onderwijsarrangementen!"

 

Rebecca Talbot, Student Pedagogische Wetenschappen

"Ik ben de cursus van Simone gaan volgen, omdat ik graag Remedial Teacher en orthopedagoog binnen een samenwerkingsverband wil zijn.

Om die functies te kunnen uitvoeren is een brede basis qua kennis nodig over onderwijsarrangementen, maar ook bijvoorbeeld over communicatiestromingen, richtlijnen opstellen, landelijke richtlijnen over Passend Onderwijs en ga zo maar door.

Bij de Top KSF-training heb ik veel mogen leren over de 12 kritische succesfactoren en deze ook in de praktijk kunnen toepassen.

Daarnaast heb ik de contactmomenten ook als een meerwaarde op de stof ervaren van de KSF-training. Het contact met Simone is heel prettig en ik kon mijn vraagstukken aan haar voorleggen en met de theorie hier een passend antwoord op vinden.

Voor mij persoonlijk ook geweldig dat deze training online wordt aangeboden, juist omdat ik door mijn colleges en praktijk trainingen flexibel aan het werk kan en daarnaast vanwege mijn fysieke beperking niet elke week naar de andere kant van het land kan reizen.

De Top KSF-training van Simone Sarphatie is op een zeer prettige manier aangeboden. Door de toegankelijkheid, flexibiliteit en diverse thema’s zou ik de Top KSF-training zeker aanraden!"


Module 0 - Welkom & Missie

Module 1 – Introductie ksf-training

In de eerste module staat op de opbouw van de training centraal. Gehanteerde terminologie wordt toegelicht en een begrippenkader wordt geschetst voor onderwijsarrangementen.

Les 1 – Introductie training en kritische succesfactoren


Les 2 – Introductie onderwijsarrangementen


Les 3 – Introductie ksf-pijlers


Module 2 – Pijler 1: Principes

De tweede module behandelt uitgangspunten voor onderwijsarrangementen; dit zijn de kritische succesfactoren in de eerste pijler: visie, status, verantwoordelijkheid en draagvlak.


Les 4 – Visie & status


Les 5 – Verantwoordelijkheid


Les 6 - Draagvlak


Module 3 – Pijler 2: Inhoudelijke factoren

De tweede pijler van onderwijsarrangementen bevat inhoudelijke kritische succesfactoren: ondersteuningsbehoeften, aanpak en personeel.


Les 7 – Doelgroep (ondersteuningsbehoeften)


Les 8 – Aanpak


Les 9 - Personeel en expertise


Module 4 – Pijler 3: Voorwaarden

In module 4 wordt stilgestaan bij de kritische succesfactoren die tot de (rand)voorwaarden voor onderwijsarrangementen behoren: planning, huisvesting en financiën.

Les 10 – Planning


Les 11 – Huisvesting


Les 12 - Financiën


Module 5 – Pijler 4: Communicatie


De vierde pijler van onderwijsarrangementen bevat de interne en externe communicatie. Deze staat centraal in de vijfde module.


Les 13 – Communicatie


Les14 - PR


Les 15 – Kansen voor communicatie


Module 6 – De ontwikkeling van een onderwijsarrangement

In module 6 komt aan de orde hoe je een onderwijsarrangement ontwikkelt. Hoe ziet een tijdpad eruit en wat zijn fundamentele activiteiten om een effectief onderwijsarrangement neer te zetten.


Les 16 – Het tijdpad van de ontwikkeling van een onderwijsarrangement


Les 17 – Evalueren van een onderwijsarrangement


Les 18 – Plannen van een onderwijsarrangement


Module 7 – Naar een integraal onderwijsarrangement


De laatste module bevat aandachtspunten voor het integraal opzetten van onderwijsarrangementen.


Les 19 – Coördineren van een onderwijsarrangement

 Les 20 – Functies van een onderwijsarrangement


Les 21 – Integraal plan onderwijsarrangement


Alle modules bevatten reflectieoefeningen en extra informatie om te downloaden, te beluisteren of te bekijken.


Schrijf je nu in...voor een training die je onderwijsarrangement verrijkt

Scholing kost geld en de meeste scholing kost veel geld, zeker intensieve programma’s waarbij coaching wordt gegeven door de beste docenten.


Alleen… er zijn niet veel docenten die zich al twintig jaar verdiept hebben in de specifieke kansen en valkuilen van onderwijsarrangementen. En die de verbinding van theorie naar praktijk geïntegreerd hebben in een training. Simone Sarphatie wel.

En al deze ervaring is verwerkt in de onlinetraining voor het ontwikkelen van onderwijsarrangementen, kortweg de ksf-training.


Er bestaat geen vergelijkbare training, dus ik begrijp dat het lastig is om de waarde van je investering in te schatten, maar als je afgaat op de ervaringen van de eerste cursisten krijg je waar voor je geld.


Er is een Toptraining, de online training in combinatie met persoonlijke coaching in 1-1 momenten die we samen afspreken. Deze training wordt aangeboden voor €1750 (ex.btw)


Wil je geen coaching, dan is er de Basistraining van €997 (ex.btw)

(prijzen 2018-2019)


Garantie

Je kunt je nu, of na overleg met de verantwoordelijke voor de scholing inschrijven. Je ontvangt dan de gegevens voor de start van de training.

Voldoet de training niet aan je verwachting en zie je na module 1 geen toepassingsmogelijkheden, stuur dan een mailtje naar onderwijspijlers@sarphatie-online.nl en dan stoppen we de training storten we het bedrag terug.

Dus…schrijf je nu in. Je hebt niets te verliezen als je gaat voor het fundament van jouw onderwijsarrangement.

Klik hier om te bestellen…


Waarom vandaag inschrijven?

Werkdruk, pieken en dalen in je schoolagenda maken dat er nooit een ideaal moment lijkt te zijn in een schooljaar. Na inschrijving is het mogelij om direct met de training te starten. De instapmomenten zijn van belang voor coaching en (online) bijeenkomsten.


 1. Plannen is dus van belang om verder te komen en daarom kun je dit schooljaar kiezen voor een van de drie instapmomenten:

17 september 2018, 14 januari 2019 en 1 april 2019


 1. Ook ik maak plannen rondom deze trainingen en het is de bedoeling om bij minimaal 6 deelnemers live momenten te organiseren. Voor de logistiek daarvan is het daarom ook voor mij handig om te weten hoeveel deelnemers ik per training kan verwachten.


Alles wat je krijgt als je inschrijft

 • Een 7-weken traject om de pijlers van je onderwijsarrangement(en) te leren kennen, te ontwikkelen en te versterken.
 • Start op jouw instapmoment met de online training die je op jouw perfecte moment en plaats doet op jouw manier.
 • 21 videolessen
 • Reflectieoefeningen in een online werkboek
 • Gratis downloadbare informatie, checklijsten en schema’s
 • Links naar waardevolle video’s en podcasts
 • Besloten onlinegroep voor het delen van ervaringen en support
 • Live werk- en ontmoetingsbijeenkomst
 • 1-1 coaching door Simone Sarphatie (bij top training)
 • Niet goed, geld teruggarantie, zodat je er zeker van bent dat deze training waardevol is voor jouw onderwijsarrangement(en)
 • Certificaat van deelname


KSF-TRAINING

BASIS

 • 7 modules/ 21 videolessen
 • 24/7 toegang tot het platform
 • Downloadbare extra's
 • Besloten online groep
 • Certificaat van deelname997 euro

(excl. BTW)

KSF-TRAINING

TOP

 • 7 modules/ 21 videolessen
 • 24/7 toegang tot het platform
 • Downloadbare extra's
 • Besloten online groep
 • Individuele online coaching
 • Certificaat van deelname


1750 euro

(excl. BTW)

Op maat traject: excellente training


Wens je collectieve scholing? Op bestuursniveau of voor een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld in het geval van een bovenschoolse voorziening?

Of liever een training in combinatie met een analyse van de praktijksituatie van jouw onderwijsarrangement(en)? Dat kan natuurlijk ook in de vorm van een incompanytraining.


Het meest complete, excellente trainingsprogramma is een intensief traject dat geheel op maat wordt gemaakt.

De persoonlijke en professionele klik vind ik hierbij essentieel, dus hiervoor maken we eerst een kennismakingsafspraak om te zien of en hoe we met elkaar in zee gaan.

Mail hiervoor graag naar onderwijspijlers@sarphatie-online.nl


Wat er gebeurt nadat je hebt besteld...

Schrijf je in.

Zodra de betaling is ontvangen krijg je van mij:

 • Alle informatie per e-mail in de mailbox die jij opgeeft.
 • Een planning met de verschijningsdata van de 7 modules
 • Een digitale intekenlijst voor contactmomenten voor coaching en feedback (voor de toptraining).
 • Een checklijst voor ons contactmoment (voor top en excellent).
 • Een persoonlijke link voor de elektronische leeromgeving; het platform. Hiermee kun je jezelf als cursist registreren bij het platform van Sarphatie Online. Klik hier om een indruk te krijgen van het platform.


Ga voor jouw duurzame onderwijsarrangement

Ik heb ze wel gehoord, de opmerkingen: 'Ik weet niet wat de meerwaarde is', 'Ik vind het te duur' , 'Het team heeft het al zo druk', of 'We gaan gewoon beginnen en dan zien we wel waar we tegenaan lopen'.


Het is aan jou, maar ik wil je meegeven dat je met deze inschrijving:

 • investeert in een kwaliteitsimpuls voor jouw onderwijsarrangement(en)
 • je hiermee een belangrijke stap zet naar passend onderwijs
 • fundament geeft aan je onderwijsarrangement
 • je de effectiviteit van het arrangement vergroot
 • de duurzaamheid van je onderwijsarrangement bepaalt...

...voor de leerlingen, hun ouders, de leraren en je schoolorganisatie.


Dus bepaal jouw instapmoment. Nog dit schooljaar. We starten nog met coaching op 14 januari 2019 en 1 april 2019.


Veelgestelde vragen 

Ik ben niet technisch, kan ik dan wel uit de voeten met een onlinetraining?

Ja, je hoeft alleen in te loggen en de links leiden je naar het studiemateriaal en achtergrondinformatie.

 

Is deze training theoretisch, of juist praktisch van aard?

De informatie over onderwijsarrangementen in de ksf-training is meteen in te zetten in jouw schoolorganisatie. Waar mogelijk wordt een theoretisch kader geschetst, maar de nadruk ligt op praktische toepassing.

 

Ik ben geen intern begeleider/ zorgcoördinator, maar ambulante dienstverlener/ schoolbegeleider, heeft deze training dan zin voor mij?

Ja. Als je betrokken bent bij onderwijsarrangementen voor passend onderwijs, dan geeft de inhoud van de ksf-training een kader om onderbouwd te adviseren en samen te werken met scholorganisaties.

 

Ik werk op bovenschools niveau aan de ontwikkeling van onderwijsarrangementen, is deze training dan toepasbaar?

Ja. De inhoud van deze training is van toepassing het niveau van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs. Neem voor specifieke vragen hierover contact op.

 

Komt het monitoren van onderwijsarrangementen ook aan de orde in de ksf-training?

Deels. Het belang van monitoren van onderwijsarrangementen in relatie tot het kwaliteitsbeleid van schoolorganisaties wordt zeker besproken. Neem voor specifieke vragen over het monitoren van jouw onderwijsarrangement(en) contact op.

 

Wat is de studiebelasting?

De ene module is uitgebreider dan de andere, maar ga uit van een gemiddelde van vier uur per module. Je ontvangt iedere week een nieuwe module. Versnellen is mogelijk in overleg.


Hoe gaat de betaling?

Je kunt ervoor kiezen om via het platform van de leeromgeving te betalen, maar als dat niet lukt of je wilt het direct aan mij overmaken kan dat ook.

Na iedere aanmelding hebben we contact, dus dan maken we hier afspraken over.

 

Wat mag ik verwachten van de coachmomenten?

Tijdens de coachmomenten in de toptraining, staat jouw praktijksituatie centraal. Je kunt vragen stellen over de leerstof in relatie tot jouw onderwijsorganisatie. De online coachmomenten duren een half uur. In overleg is het altijd mogelijk om afspraken te maken over meer coachtijd of coaching on the job.

 

Ik heb me ingeschreven voor de basistraining, maar ik wil eigenlijk toch gebruik maken van coaching, kan ik switchen?

Ja. Als blijkt dat je toch behoefte hebt aan coaching bij de training, dan regelen we dat.

 

Ik denk erover om mee te doen, maar kan ik op ieder wenselijk moment starten? Hoe zit dat met die instapmomenten?

Ja. Dat is het fijne van een onlinetraining. Je kunt na inschrijving meteen met de training beginnen, dus kies het voor jou meest geschikte moment. Dat werkt trouwens ook het best! Met inschrijven hoef je niet te wachten op een instapmoment. De instapmomenten zijn van belang voor de coaching en eventuele groepsactiviteiten die zullen plaatsvinden bij voldoende inschrijving.

 

Zijn er ook live bijeenkomsten om ervaringen met onderwijsarrangementen te delen?

Dat is wel de bedoeling. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een locatie gezocht. Groepsactiviteiten gaan door bij minimaal 6 deelnemers per instapmoment. Informatie hierover zo snel mogelijk na registratie.


KSF-TRAINING

BASIS

 • 7 modules/ 21 videolessen
 • 24/7 toegang tot het platform
 • Downloadbare extra's
 • Besloten online groep
 • Certificaat van deelname997 euro

(excl. BTW)

KSF-TRAINING

TOP

 • 7 modules/ 21 videolessen
 • 24/7 toegang tot het platform
 • Downloadbare extra's
 • Besloten online groep
 • Individuele online coaching
 • Certificaat van deelname


1750 euro

(excl. BTW)

Ik kijk naar je uit en ga voor een online impuls door samen met jou te werken aan de pijlers van jouw onderwijsarrangement!


Simone Sarphatie